Privacy Statement

Livy B.V.

U heeft te maken met makelaardij Livy B.V. Livy B.V. is lid van de NVM. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Overal waar in deze verklaring ‘NVM makelaar’ staat, wordt Livy B.V. bedoeld. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan NVM en aan brainbay B.V., een dochteronderneming van de NVM, worden verstrekt en wat
NVM/brainbay met deze gegevens doet.

Brainbay is door de NVM opgericht om ten behoeve van de leden van de NVM producten en diensten te ontwikkelen gebaseerd op aangeleverde data van de leden en van niet NVM-leden alsmede voor het doen van onderzoek naar de onroerend goed markt. 

Verwerkingsverantwoordelijke
Voor al deze verwerkingen is Livy B.V. de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:
Livy B.V.
Randstad 22-147
1316BM Almere
www.livy.nl
036-5238450
contact@livy.nl
KVK nummer: 39099042
BTW nummer: 81.80.60.876B01
NVM lidnummer: 26068

Gegevensverstrekking aan NVM/brainbay
Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan NVM/brainbay. De NVM/brainbay doet het volgende met deze gegevens:
- Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en
agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
- Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
- Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard. 

NVM/brainbay is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:
NVM
KvK 30102683
Postbus 2222
3430 DC Nieuwegein 
privacyhelpdesk@nvm.nl

brainbay B.V.
KvK 71551034
Fakkelstede 1
3431 HZ Nieuwegein

NVM/brainbay heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl. 

Wij nemen uw privacy serieus
De NVM-makelaar en NVM/brainbay nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. De NVM-makelaar verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de wettelijke voorschriften. De NVM-makelaar besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Alle NVM-makelaars investeren continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede privacyprogramma. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de NVM-makelaar.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens
Wilt u weten welke gegevens de NVM-makelaar van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar de makelaar. NVM/brainbay verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens.
Als u wilt weten welke gegevens NVM/brainbay verwerkt, neem dan ook contact op met de NVM-makelaar die vervolgens zorgt dat u geïnformeerd wordt.
Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar de NVM-makelaar. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering
verzetten.

Hoe kunt u een klacht indienen?
In eerste instantie legt u de klacht schriftelijk voor aan de betrokken NVM-Makelaar/Taxateur. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de makelaar, dan kunt u de klacht aanmelden bij het Klachtenloket Vastgoedprofessionals. Dit is onafhankelijk ondergebracht bij De Geschillencommissie in Den Haag. Zij zullen u informeren over mogelijke vervolgstappen

Hoe lang bewaart de NVM-makelaar de gegevens?
De NVM-makelaar bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart de NVM-makelaar echter langdurig:
- Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart de NVM-makelaar 20 jaar, omdat de NVMmakelaar gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.
- De bewijslast dat de NVM-makelaar de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart de NVM-makelaar 5 jaar. 

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik?
U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. 

1. U bezoekt de website van de NVM-makelaar
Livy B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Livy B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Google Analytics is zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Livy B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Livy B.V. heeft hier geen invloed op. Livy B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Livy B.V. verkregen Analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Google Analytics – verklaring van Google
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Driezestig) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende
instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

2. U vult een contactformulier in op de website van de NVM-makelaar
Bij het invullen van een contactformulier op de website Livy B.V. verwerkt Livy B.V. mogelijk de volgende gegevens:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

Livy B.V verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en/of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Livy B.V bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet
langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Uw gegevens worden mogelijk gedeeld in de volgende situaties:
- Bij een bezichtigingsaanvraag worden uw gegevens gedeeld met degene die het inplannen van de bezichtiging coördineert. Dit kan zijn:
o De hypotheekadviseur van de verkoper
o Verkoper zelf
- Als u meer informatie aanvraagt over hypotheken of een gesprek aanvraagt voor uw hypotheek worden uw contactgegevens gedeeld met een aangesloten hypotheekadviseur uit de regio. 

3. U schrijft zich in voor een nieuwsbrief bij de NVM-makelaar
Je gegevens, zoals je naam en e-mailadres, worden opgeslagen in ons bestand. Deze gegevens worden geregistreerd om je gericht informatie en aanbiedingen van Livy B.V toe te sturen. Enkel voor dit doel zullen je gegevens gebruikt worden. Je gegevens zullen niet doorgespeeld worden aan derden.
Onderaan iedere e-mailing vind je de mogelijkheid om je af te melden voor de communicatie vanuit Livy. 

4. U verkoopt uw woning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw woning, bezichtigingen te verzorgen en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling en ontvangt u verkoopstatistieken vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Ontvanger van gegevens:
a. NVM/brainbay (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b. Notaris, taxateur, meetbureau, fotograaf, verkoopstylist, koper, aankoopmakelaar
c. FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
d. Bezichtiger, bieder, koper, aankoopmakelaar
e. funda
f. Hypotheekadviseur (indien u via uw hypotheekadviseur aan Livy B.V. de opdracht heeft verstrekt) 

Gegevens Verstrekking
mogelijk aan
Bewaar
termijn
     
Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b,f 20 jaar
 
De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk a,f 3 jaar
 
De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan. a,f 20 jaar
 

De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van
de woning. Indien dat met de NVM-makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond. 

a,d,e,f 20 jaar

 

De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.  a,f 3 jaar
 
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).  c 5 jaar
 
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen. b,f 20 jaar
 
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.  a,f 20 jaar
 
In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden
worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens
ontvangt u van funda de verkoopstatistieken van uw woning.
e 2 jaar
 
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. Geen 3 jaar

5. U verhuurt uw woning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, bezichtigingen te verzorgen inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en een huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling en ontvangt u verhuurstatistieken vanuit Funda.
De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

Ontvanger van gegevens
A: NVM//brainbay (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
B: Huurder, meetbureau, fotograaf 
C: Bezichtiger, huurder, aanhuurmakelaar
D: Funda

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaar termijn
 
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.  B 20 jaar
 
De reden van verhuur.  A 3 jaar
 
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning. Indien met de NVM-makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.  A,C,D 20 jaar
 
De reden van een eventuele intrekking van de
bemiddelingsopdracht.
A 3 jaar
 
De eisen die u stelt aan de huurder.  C 20 jaar
Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te
stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.
C 20 jaar
Wanneer de woning is verhuurd, de huurprijs en huurcondities A 3 jaar
In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens ontvangt u van funda de verhuurstatistieken van uw woning.  D 2 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.  Geen 3 jaar

6. U bent op zoek naar een koopwoning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de
onderhandelingen te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw
identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling vanuit funda. De
volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

Ontvanger van gegevens
A: Verkoper, verkoopmakelaar
B: FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), verkoopmakelaar
C: Notaris, verkoper, verkoopmakelaar
D: Funda

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
 
Uw naam, adres en contactgegevens zoals u telefoonnummer en e-mailadres. A 20 jaar
 
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen.  Geen 3 jaar
 
Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.  Geen 3 jaar
 
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.  Geen 3 jaar
  
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden. Geen 3 jaar
 
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).  B 5 jaar
 
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen.  C 20 jaar
 
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.  Geen 20 jaar
 
In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om
een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken.
D 2 jaar
 
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. Geen 3 jaar

7. U bent op zoek naar een huurwoning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikte huurwoning te vinden, namens u de onderhandelingen te voeren en de begeleiding bij de totstandkoming van de huurovereenkomst en de verdere afwikkeling daarvan te verzorgen. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. Ook
wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

Ontvanger van gegevens
A: Verhuurder, verhuurmakelaar 
B: Funda

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
 
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw
telefoonnummer en e-mailadres. 
A 20 jaar
 
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Geen 3 jaar
 
Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en
huurprijs. De reden van huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk. 
Geen 3 jaa
 
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.  Geen 3 jaa
  
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen.  Geen 3 jaa
 
Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets eist (bijvoorbeeld NVM Woontoets). Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder.  A 3 jaa
 
Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.  A 20 jaar
 
In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden
worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. 
B 2 jaar
 
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.  Geen 3 jaar

8. U wilt een koop- of huurwoning bezichtigen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden
In dit contact maakt de NVM-makelaar bezichtigingsafspraken, geeft de NVM-makelaar u een goed beeld van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed en legt de NVM-makelaar vast wat uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

Ontvangers van gegevens
a, Verkoper of verhuurder van pand
b. Hypotheekadviseur van verkoper (indien opdracht door verkoper via hypotheekadviseur aan Livy is verstrekt) 

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw
telefoonnummer en e mailadres. 
A, B 1 jaar
 
Datum van bezichtiging en uw mening over de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed.  A, B 1 jaar
 
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. A, B 1 jaar

9. U wilt een woning kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden
Voor dit contact staat de NVM-makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de NVM-makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor de koopovereenkomst en de overdracht. In dit contact stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

Ontvanger van gegevens
a. NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard) 
b. Verkoper
c. Notaris, aankoopmakelaar
d. FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
e. Kandidaat kopers via biedlogboek
f. Hypotheekadviseur van verkoper (indien opdracht door verkoper via hypotheekadviseur aan Livy is verstrekt)

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres B, F 20 jaar
 
Uw mening over de woning.  B, F 3 jaar
 
Gegevens over de biedingen.  A, B, E, F 3 jaar
 
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). 
D 5 jaar
 
Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper. B, F 3 jaar
 
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen C,F 20 jaar
 
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals
de verkoopprijs en de transactiedatum. 
A,F 20 jaar
 
De postcode en huisnummer van het vorige woonadres van de koper, koop- of huurwoning.  A,F 3 jaar
 
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling,
type koper en verhuisreden. 
A 3 jaar
 
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. B,F 3 jaar

10. U wilt een woning huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden
Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder de huurovereenkomst voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Ontvangers van gegevens
a. Verhuurder

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw
telefoonnummer en e-mailadres.
A 20 jaar
 
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. A 3 jaar
 
Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM
Woontoets
A 5 jaar
 
Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.  A 20 jaar
 
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt. A 3 jaar

11. U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van aanbod door de NVM-makelaar
Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante woningen, bedrijfspanden of agrarisch vastgoed. Dit gebeurt tot het moment dat u
aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
 
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw
telefoonnummer en e-mailadres
Geen Tot intrekking van toestemming
 
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op
basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden
samengesteld. 
Geen Tot intrekking van toestemming
 
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.  Geen Tot intrekking van toestemming

Gegevensgebruik door de NVM/brainbay
De NVM-makelaar verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan de NVM/brainbay. NVM/brainbay is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. De NVM/brainbay
doet het volgende met deze gegevens:
a. Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
b. Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op Funda en andere (huizen)websites.
c. Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt,
bedrijfsonroerendgoed markt en de agrarische vastgoedmarkt.

A. Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed bij NVM-makelaars
Als u een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen/verhuren worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere NVM-makelaars:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.

Deze gegevens worden door NVM-makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed).
Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C

B. Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed op (huizen)websites, waaronder Funda
Als u een woning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen/verhuren kunnen deze in overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij Funda en
andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling,
  kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.
  Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionelebpartijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites.
  Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning,bbedrijfspand of agrarisch vastgoed van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites. 

 C. Database met historisch aanbod 
Van alle woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die via een NVM-makelaar te koop of te huur worden aangeboden, worden de volgende gegevens in de NVM-database vastgelegd:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling,
  kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, transactiedatum en transactieprijs.
 • De postcode en huisnummer van het vorige (woon)adres van de koper. De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Met de hiervoor genoemde gegevens maakt brainbay in opdracht van de NVM analyses van de onroerend goed markt mogelijk. De NVM/brainbay verstrekt deze gegevens voorts aan geselecteerde derden, namelijk:

 • NVM-Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.
 • Validatie-instituten, na expliciete opdracht daartoe van een NVM-taxateur, voor het controleren van taxatierapporten.
 • Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.
 • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.
 • Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.
 • NVM-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.
 • Niet NVM-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).

Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk
worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.

Interne audits en onderzoeken
De NVM ziet uw gegevens mogelijk in wanneer zij onderzoek doet onder haar leden of de regels worden nageleefd en wanneer er vanuit de NVM een audit bij een NVM-lid plaatsvindt. Na inzage zullen deze gegevens niet langer worden verwerkt door de NVM.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens
Wilt u de bij NVM/brainbay verwerkte gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen neem dan contact op met de NVM via privacyhelpdesk@nvm.nl. De NVM beoordeelt of u gerechtigd bent om het verzoek in te dienen en vervolgens of uw verzoek wordt ingewilligd.